Kontakt

Artystyczna Alternatywa – Szkoła Wizażu i Stylizacji
ul. Piłsudskiego 6/3, 31-109 Kraków

W wakacje Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach:
poniedziałek–czwartek 9:00–16:00
sobota 9:00-13:00

Telefon – (12) 427 32 92 oraz 604 622 523
E-mail – sekretariat@artystycznaalternatywa.pl

Numer konta:
25 1240 4432 1111 0010 4788 0466
Bank PeKaO S.A. O/Kraków

Masz pytania? Zobacz naszą zakładkę FAQ.