Regulamin

Regulamin jest ważny. Staramy się by był krótki i zrozumiały

Zapisujesz się na kurs organizowany przez Szkołę Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa reprezentowaną przez: LILI ART Agnieszka Rokosa, NIP:5732355952, REGON:525181788.

 • Zapis na kurs wymaga podania danych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Dane te są niezbędne do przekazania informacji o miejscu i czasie odbycia kursu. Naszą pierwszą ścieżką kontaktu jest mail. Telefonicznie jesteśmy dostępni w godzinach pracy Sekretariatu pod nr (12) 427 32 92
  Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach:
  poniedziałek –czwarte 9:00–16:00
  sobota 9:00–13:00
 • Opłatę za kurs można wnieść w całości (wartość określona jest w formularzu zapisu) lub rozłożoną na 2 raty. W przypadku wyboru płatności ratalnej I rata płatna jest do 24h od zapisu i gwarantuje rezerwację miejsca, II rata płatna jest na 7 dni przed terminem szkolenia.
 • Kursant może skorzystać z płatności odroczonej o 90 dni. Po zaznaczeniu opcji „płacę później” skontaktujemy się celem wysłania umowy zawierającej podstawowe dane, informacje dotyczące kursu i czasu trwania umowy. Umowa odroczona nie jest oprocentowana, kwota kursu nie ulega zmianie.W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie organizator kursu może dopisać dłużnika do Krajowego REJESTRU Długów ( https://krd.pl/), oraz może prowadzić postępowanie windykacyjne za pomocą tej platformy.
 • Rezerwacja miejsca jest równoznaczna z zapisem, uzupełnieniem danych podanych w pkt 1 i wpłaty całości należności lub I raty (szczegółowe informacje o warunkach zapisu na dane szkolenie znajdują się na dedykowanej podstronie każdego kursu) za kurs w terminie do 24h.
 • Zapis uważa się za potwierdzony dopiero po przesłaniu mailowej informacji.
 • Szkoła udostępnia wszelkie materiały związane z higieną pracy, a kursantki są zobowiązane do jej przestrzegania. Wszystkie nieprawidłowości i zastrzeżenia niezwłocznie powinny być przekazywane Prowadzącej.
 • Wpłata za kurs jest bezzwrotna. W przypadku choroby-na kursach podstawowych-umożliwiamy wykorzystanie II raty na innym terminie kursu. I rata jest opłatą rezerwacyjną i nie podlega przeniesieniu w przypadku niestawienia się na szkoleniu.
 • Szkoła wyposażona jest w środki ochrony osobistej pracujemy w reżimie sanitarnym-dbamy o bezpieczeństwo Twoje i nasze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu/zmiany terminu kursu w przypadku nieuzbierania się grupy, w związku z sytuacjami epidemiologicznymi lub innymi jakie mogą się wydarzyć w trakcie jego organizowania. W momencie odwołania kursu przez organizatora – proponowany jest inny termin kursu lub zwrot.
 • Organizacja modelki na kursu autorskie leży po stronie Kursantki. Umożliwiamy skorzystanie z naszej grupy modelek. Organizator nie ponosi kosztów pracy modelki, jeśli kursantka zdecyduje się na modelkę płatną
 • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia na maila info@artystycznaalternatywa.pl.
 • Dokonanie wpłaty oznacza, że organizator rezerwuje miejsce na szkoleniu dla wpłacającego co zgodnie z art 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy
 • Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu na kurs /szkolenie
UWAGA! Nowy adres dla siedziby głównej w Krakowie - ul. Karmelicka 50, 31-128 Kraków. Serdecznie zapraszamy!
Zamknij