Z jakim tytułem wyjdę ze szkoły, kończąc Artystyczną?

W przypadku ukończenia rocznej szkoły uczeń zyskuje dyplom z tytułem odpowiednim do kierunku. Istnieje również możliwość kontynuowania nauki na drugim roku – ukończenie go uprawnia ucznia do podejścia do państwowego egzaminu czeladniczego w zawodzie wizażysta/stylista (kod zawodu: 514208)