Jeśli zaistnieje taka potrzeba, czy jest możliwość wcześniejszego wyjścia z zajęć?

Tak, jednak taka informacja powinna być wcześniej uzgodniona z wykładowcą prowadzącym zajęcia.