Jakie dokumenty trzeba dostarczyć przy zapisie?

Aby Twój zapis był pełny w ciągu 7 dni od zapisu powinieneś złożyć w sekretariacie szkoły komplet dokumentów, który zawierać musi: podanie o przyjęcie do szkoły, umowę o świadczenie usług edukacyjnych, statut szkoły, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, powinieneś również uiścić opłatę wpisowego. Wszystkie dokumenty powinny być przez Ciebie podpisane. Dokumenty możesz złożyć osobiście, możesz również zrobić to elektronicznie, wysyłając skany dokumentów drogą mailową.