Jaki jest termin zapłaty czesnego?

Termin zapłaty czesnego przypada na każdy 15. dzień miesiąca. Sekretariat ma możliwość przedłużenia terminu płatności o 10 dni. Jeżeli jest taka potrzeba możesz wnioskować o dodatkowe przedłużenie terminu płatności, jednak każdy taki wniosek jest indywidualnie rozpatrywany przez dyrekcję.