Ile trwa szkoła?

Szkoła trwa dwa semestry – łącznie 10 miesięcy – przy naborze październikowym jest to okres od października do lipca, zaś przy naborze marcowym zajęcia odbywają się od marca do końca lutego (z zachowaniem przerwy wakacyjnej oddzielającej w tym przypadku dwa semestry).