Ile godzin dydaktycznych obejmuje szkoła?

Nauka w trybie dziennym obejmuje 440 godzin dydaktycznych. W trybie zaocznym – 320.