Gdzie zwrócić się w sprawie usprawiedliwiania nieobecności?

Każdą nieobecność trzeba skonsultować bezpośrednio z wykładowcą.