Czy w trakcie zajęć są przewidziane przerwy?

Podczas zajęć w trybie dziennym przewidziana jest jedna przerwa – w połowie zajęć, 15 minut (o godzinie 12:00). Jeżeli chodzi o tryb zaoczny, zajęcia podzielone są na 2–3 bloki tematyczne, każdy z nich jest oddzielony 10-minutową przerwą.