Czy szkoła wydaje legitymacje?

Szkoła nie wydaje legitymacji.