Czy kosmetyki są zapewnione na miejscu? Czy trzeba brać swoje

Zapewniamy wszelkie kosmetyki.