Czy jest możliwość zdawania w szkole egzaminu czeladniczego?

Tak, co roku studentki/studenci II roku Wizażu i Stylizacji podchodzą w naszej szkole do państwowego egzaminu czeladniczego.