Czy jest możliwość zawieszenia nauki?

Tak. Naukę można zawiesić po indywidualnej konsultacji z Dyrekcją Szkoły tak, aby możliwe było określenie jej ponownego wznowienia.