Czy jest możliwość wybrania terminów zjazdów (tryb zaoczny)?

Zjazdy w trybie zaocznym odbywają się co 2 tygodnie – w soboty i niedziele. Istnieje możliwość wybrania swojego zjazdu po wcześniejszym ustaleniu tego z sekretariatem.