Czy jest możliwość uzyskania faktury za kurs/czesne?

Jak najbardziej, istnieje możliwość uzyskania faktury, jednak mamy możliwość wystawienia faktury tylko bez VAT, ponieważ szkoła nie jest płatnikiem podatku VAT.